Packtalk Bold Kép

Packtalk Bold Kép

PACKTALK BOLD là thế hệ tiếp theo của hệ thống liên lạc xe máy tốt nhất thế giới. Thông thường và đơn giản. Dynamic Mesh Communication (DMC) giải quyết tất cả những khó khăn thông thường của Bluetooth và biến PACKTALK BOLD thành hệ thống giao tiếp xe máy có khả năng hoạt động tốt nhất trên thế giới.

    11.000.000₫Giá