LSOF 601

LSOF 601

Được thiết kế cho một chiếc mô tô thể thao hoặc du lịch,
Đây là chiếc mũ bảo hiểm lý tưởng cho mọi loại hình du lịch
nhờ các tính năng của nó đã được
được phát triển với công nghệ tốt nhất để
đảm bảo an toàn, bảo vệ và thoải mái
thông qua tuyến đường của bạn.

    5.900.000₫Giá