LS2 OF600
  • LS2 OF600

    CÔNG NGHỆ TỐT NHẤT

    Mũ bảo hiểm lý tưởng cho người lái xe trong đô thị. Năng động, thoải mái và thông gió tốt là những đặc điểm chính của COPTOR mới. Một chiếc mũ bảo hiểm được thiết kế cho những quãng đường ngắn, những tuyến đường đi qua thành phố rõ ràng yêu cầu sự an toàn cũng như năng động và thoải mái.
    Một cam kết kết hợp các tính năng cổ điển của một mẫu xe đô thị với những lợi ích của mũ bảo hiểm cả mặt, chẳng hạn như hai kính che mặt, bên ngoài và năng lượng mặt trời, thích ứng với mọi loại tình huống trong rừng nhựa đường.

      2.600.000₫Giá