LS2 Alba Man Jacket
  • LS2 Alba Man Jacket

    Tôi có nhiều áo khoác lưu diễn và ở mức $ 116 USD, con số này thấp hơn một nửa so với giá rẻ nhất tiếp theo và một phần nhỏ trong số chúng. Đây là người đá mà tôi thực sự thích nhất. Vẻ ngoài thông minh của nó và hơi thở đẹp. Có vẻ như được làm tốt (thời gian sẽ trả lời) và tôi hài lòng với sự bảo vệ, vai và khuỷu tay trước. Mặc dù vậy, tôi đã đặt bảo vệ lưng của một trong những chiếc áo khoác khác của tôi. Tôi cảm thấy một trong những tiêu chuẩn là một chút mỏng. Thay thế rẻ và dễ dàng. Tất cả trong tất cả các giá trị đặc biệt cho tiền.
      2.700.000₫Giá