Găng tay đua xe Kominie Titanium GK-169

Găng tay đua xe Kominie Titanium GK-169

Găng tay đua Titan Kominie GK-169:

  • Găng tay đua Serioous với khả năng bảo vệ đặc biệt
  • Thanh trượt lòng bàn tay bằng carbon và áo giáp đốt ngón tay bằng titan cung cấp chức năng bảo vệ tuyệt vời
  • Cấu tạo da đặc biệt ở ngón trỏ và ngón cái để vận hành điện thoại thông minh
    1.500.000₫Giá