Chất lỏng phanh IPone Dot 4

Chất lỏng phanh IPone Dot 4

IPone là công ty dầu xe máy hàng đầu của Frances. Họ là 100% xe máy cụ thể trong tất cả các sản phẩm của họ. 250ml. Brake Dot 4 là chất lỏng tổng hợp 100% để phanh hiệu suất cao và đặc biệt phù hợp với hệ thống phanh ABS.
    250.000₫Giá