Honda SH 150i 2015
  • Honda SH 150i 2015

    Gần đây, chúng tôi không mua quá nhiều để dự trữ vì tình hình sôi động khiến chúng tôi có một chút dư thừa cho thuê vì vậy không gian là một khoản cao cấp. Không thể vượt qua điều này mặc dù. Một chủ sở hữu rất cầu kỳ. Được bảo trì và giữ ở điều kiện mà chúng tôi hiếm khi thấy ở Việt Nam. Đăng ký có thể chuyển nhượng. Đã được bảo dưỡng, kiểm tra an toàn và sẵn sàng lăn bánh với bảo hành một tháng.
      65.000.000₫Giá